RODO

Informacja RODO dla kontrahentów

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Waszych danych osobowych jest BUDOWNICTWO MONIUSZKO SP. Z O. O. 62-002 SUCHY LAS, ul. OBORNICKA 117 ,  NIP: 9721245535, REGON: 302521627.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: BUDOWNICTWO MONIUSZKO SP. Z O. O.,

                                               62-080 Tarnowo Podgórne, ul.Jesienna 8.

– przez e-mail: biuro@budownictwomoniuszko.com

 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • prowadzić negocjacje, składać, albo przyjmować oferty, realizować zawarte umowy, dochodzić swych roszczeń, gdyby takie powstały,
 • wypełniać swe obowiązki prawne, w szczególności wobec organów podatkowych,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to:

 • art. 6 ust. 1 lit. a). rozporządzenia RODO – Państwa zgoda na przetwarzanie danych, abyśmy mogli nawiązać współpracę i wykonywać zawartą umowę.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b). rozporządzenia RODO – jest to niezbędne dla wykonywania umowy zawartej z Państwem.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c). rozporządzenia RODO – obowiązki prawne, aby nasza działalność była prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f). rozporządzenia RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, jeśli np. byłoby konieczne dochodzenie roszczeń wobec Państwa.
 • Okres przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do końca okresu, przez który mam obowiązek przechowywać księgi rachunkowe dla celów podatkowych. Mamy prawo przechowywać je również dopóty, dopóki będzie to konieczne dla dochodzenia naszych roszczeń, albo do końca upływu okresu przedawnienia takich roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.

 • Odbiorcy danych:

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe, jeśli będzie to konieczne dla realizacji celu przetwarzania:

 • dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. bankom, operatorom pocztowym, dostawcom usług IT, obsłudze księgowej i prawnej;
 • Jeżeli będą nas do tego zobowiązywały przepisy prawne –  organom podatkowym i innym instytucjom publicznym.
 • Wasze prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, czyli „prawo do bycia zapomnianym” – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Wasze dane na podstawie zgody,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzam Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Prawo wycofania zgody:

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub email.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Na Państwa żądanie dostarczymy Państwu kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócą możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwrócą się Państwo o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczą Państwo inaczej, informacji udzielimy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

Prawo wniesienia skargi do organu:

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie są Państwo zobowiązani do podawania nam swoich danych osobowych, ale jest to warunkiem nawiązania współpracy i zawarcia umowy oraz jej wykonywania. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.